Impressum

Poniżej zamieszczone są wymagane prawem informacje pozwalające na identyfikację dostawcy usług, jak również ważne informacje prawne dotyczące obecności w Internecie

WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg e.V.
Heinrich-Hertz-Straße 37
22085 Hamburg, Niemcy

Przewodnicząca: dr Katarzyna Różańska
Wiceprzewodnicząca i Skarbniczka: Marta Górka-Feldmann

Email:

Strona internetowa: www.wir-hamburg.org/pl

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hamburg
Numer zarejestrowania: VR 23200

Konto bankowe:
IBAN DE23 2005 0550 1257 1404 73
BIC HASPDEHHXXX

Zdjęcia:
Marta Górka-Feldmann
Renata Rakoczy-Dahlmann
Dr. Katarzyna Różańska

Tłumaczenie:
Joanna Maschke
Karolina Zabłocka