Dołącz do nas!

Wypełnij deklarację członkowską i zostań częścią naszej dwujęzycznej rodziny.

Członek zwyczajny

Składka członkowska: 0 Euro!

  • Masz aktywny wpływ na pracę stowarzyszenia oraz kierunki jego rozwoju
  • Masz prawo głosu podczas walnych zgromadzeń stowarzyszenia
  • Wraz z dziećmi masz prawo do ulg korzystając z oferty edukacyjnej stowarzyszenia
  • Darowizny na WIR możesz odliczyć od opodatkowania w Niemczech

Członek wspierający

Dobrowolne datki. Według uznania.

  • Masz prawo brać udział jako słuchacz w walnym zgromadzeniu członków, ale bez prawa do głosowania
  • Darowizny na WIR Hamburg możesz odliczyć od opodatkowania w Niemczech

Dzieci członków

Koszt dopisania dziecka: 0 Euro!

Jako rodzic lub opiekun prawny, każdy członek zwykły lub wspierający może na deklaracji członkowskiej dopisać dzieci jak i również w ich imieniu zadeklarować politykę prywatności. Dzięki temu wszyscy staniecie się członkami naszej stowarzyszeniowej rodziny i wszyscy będziecie zapraszani na nasze kursy, wydarzenia i imprezy.

Członkostwo jest darmowe!

Pobierz formularz członkowski wraz z deklaracją polityki prywatności (RODO), wypełnij, podpisz i odeślij nam 🖃 pocztą lub na nasz adres mailowy.