Dwujęzyczność

Dwujęzyczność to więcej niż tylko porozumiewanie się w dwóch językach

Wychowanie dwujęzyczne

Nie ulega wątpliwości fakt, że szczególnie w ostatnich latach, wraz z rosnącym zjawiskiem migracji, stała się ona obszarem wielu badań naukowych, które dostarczyły nam cennych informacji na jej temat. Koncentrują się one przede wszystkim na związku dwujęzyczności z rozwojem poznawczym i intelektualnym dziecka. Dwujęzyczność stała się też obszarem ożywionej dyskusji wśród wielu specjalistów, jednak przede wszystkim jest coraz częstszym doświadczeniem coraz liczniejszych dwujęzycznych rodzin.

W dalszym ciągu jednak z tematem dwujęzyczności wiąże się wiele dylematów i nieporozumień. Z jednej strony prawdą jest, iż dzieci wychowywane dwujęzycznie w dużym stopniu przyswajają język „naturalnie”, nie angażując tym samym bardziej świadomych (ale też bardziej obciążających) procesów uczenia się. Z drugiej jednak strony nie oznacza to, iż rodzice nie mają wpływu na to jak dziecko przyswaja oba języki. Z doświadczenia wiemy jak duża jest rola otoczenia w stworzeniu optymalnych warunków do rozwoju zrównoważonej dwujęzyczności. Wiemy również z jak wieloma problemami spotykają się rodzice, którzy podjęli świadomą decyzję towarzyszenia swoim pociechom w ich dwujęzycznym rozwoju. Stają oni przed ogromnym wyzwaniem i często podejmują niełatwe decyzje związane z wyborem strategii i metod wychowawczych. Chcą również sprostać niełatwemu zadaniu wychowania dziecka w poszanowaniu dla obu kultur, w duchu otwartości i tolerancji. Dodatkowo niestety nadal spotykają się z niejednoznacznymi, często sprzecznymi ze sobą informacjami związanymi z wychowaniem dwujęzycznym. Tym samym zmuszeni są do podejmowania wielu decyzji w niepewności, opierając się jedynie na swojej intuicji bez otrzymania profesjonalnego wsparcia. Nierzadko zdarza się, że sami pełnią rolę edukatorów wobec wielu instytucji wychowawczych.

Jako stowarzyszenie WIR chcemy wesprzeć wszystkich tych rodziców, którzy poszukują rzetelnych odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wychowaniem dwujęzycznym. Tworzymy miejsce, w którym mogliby podzielić się swoimi wątpliwościami, a także wymienić cennym doświadczeniem.