Polski doradca - Hamburg

Polski doradca w Hamburgu - Pani Aleksandra Neaimeh oferuje darmową pomoc w sprawach prawnych, socjalnych i rodzinnych

Projekt: Polski doradca w Hamburgu

Przedział wiekowy: 18+

Lokalizacja: Hamburg (online)

Kiedy: wiosna 2022 - wybrane piątki 12:00-15:00

Koszt: bezpłatne (pobierz deklarację członkowską)


Opis projektu

Zapraszamy na konsultacje. Polski doradca (Hamburg) pomoże ci w sprawach prawnych, urzędowych, rodzinnych, związanych z pracą (np. Job Center). Porad udziela Pani Aleksandra Neaimeh - Sozialberaterin für Migranten und Flüchtlinge. W formie wideokonferencji z domu możecie uzyskać doradztwo po polsku na ważne dla was i waszej rodziny tematy. Oferta skierowana do członków oraz osób zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem WIR, popierających krzewienie dwujęzyczności wśród dzieci.

Pani Neaimeh to polski doradca z Hamburga. Pomoże bezpłatnie udzielając porad indywidualnych.

Skorzystanie z porady wymaga wcześniejszej rejestracji. Prosimy przesłanie na główny adres mailowy stowarzyszenia, krótkiej informacji o sobie i tematyki doradztwa.

Ze względu na dużą ilość zapytań prosimy o wcześniejsze przygotowanie się do rozmowy, np. przemyślenie czy dana kwestia nie wymaga specjalistycznej pomocy polskiego adwokata lub jest związana z sytuacją zdrowotną i konieczna jest diagnoza polskiego lekarza. Oferta polskiego doradztwa w Hamburgu skierowana jest do osób, które ze względu na barierę językową lub społeczną wymagają pomocy polskojęzycznej.