Polski do szkoły w Hamburgu

Nauka języka polskiego jako języka pochodzenia w szkołach w Hamburgu

Projekt: Polski do szkoły!

Chcemy, by jak najwięcej dzieci polskojęzycznych w Hamburgu miało możliwość nauki języka polskiego w swojej niemieckiej szkole!
Oto pełny wykaz placówek oferujących naukę polskiego dla dzieci.Opis projektu

Każdy nowy język pochodzenia wzbogaca lokalną hamburską społeczność. Dobra znajomość innego języka i kultury to świetna inwestycja w przyszłość. Dwu- i wielojęzyczność to wspaniały skarb, który trzeba jednak pielęgnować. Regularne spotkania z innymi osobami mówiącymi w tym języku, nauka pisania i czytania w języku pochodzenia oraz pozytywne nastawienie do kraju pochodzenia to podstawowe filary udanej dwu- i wielojęzyczności. Dlatego nasze stowarzyszenie, uruchamiając projekt “Polski do szkoły w Hamburgu”, zaangażowało się w utrzymanie już istniejących oraz utworzenie nowych szkolnych grup nauczania języka polskiego jako języka pochodzenia.

Nasze stowarzyszenie WIR Hamburg e.V. w ramach projektu “Polski do Szkoły w Hamburgu!”:

  • prowadzi aktualną bazę wszystkich miejsc w Hamburgu, gdzie można uczyć się języka polskiego od początku aż do matury:
  • angażuje się we wprowadzenie języka polskiego do jak największej liczby szkół w Hamburgu oraz informuje rodziców, gdzie mogą zgłaszać zapotrzebowanie na lekcje polskiego. - czekamy na Wasze maile!
  • pozostaje jest w kontakcie z nauczycielami, placówkami oświaty w Hamburgu oraz rodzicami i pośredniczy w dialogu między tymi grupami,
  • wspiera nauczycieli języka polskiego w szkołach w ich dokształcaniu zawodowym,
  • współpracuje networkingowo z innymi organizacjami migranckimi (w ilości i jedności siła!) i promuje więcej różnorodności w hamburskim systemie edukacji oraz więcej wielojęzyczności w mieście,
  • występuje na płaszczyźnie ogólnoniemieckiej o prawo do nauki języka polskiego w niemieckim systemie edukacji. Nasze stowarzyszenie oficjalnie reprezentuje niemiecki kraj związkowy: Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg - w ogólnoniemieckiej inicjatywie Bundeskonferenz der Polnisch-Arbeitsgemeinschaften. W ramach tej oficjalnej inicjatywy, wraz z organizacjami reprezentującymi pozostałe kraje związkowe Niemiec, zwraca się do bezpośrednio do polityków i rządzących, aby wzmocnić pozycję języka polskiego jako języka pochodzenia w niemieckich szkołach.

i wspomóż nas swoim zaangażowaniem! Szukamy wolontariuszy do tego projektu, który ma służyć dzieciom i rozwojowi ich polskojęzycznych umiejętności.